ERFARINGER

SALG OG SERVICE

I Skansens er det mye å lære, og noe av det man lærer mest av er arbeid på Brushytten på Fløyen. 

Hvis man går lenge nok og stiger opp til en offisersstilling så vil en av oppgavene som offiser være å ha vakt på Brushytten. Da går du med en annen offiser og et vaktlag fra foreningen og jobber enten i kassen med kunder, eller bak på kjøkkenet med enkel tilberedning av mat og drikke. Du vil lære varetelling, og hvordan man gjør oppgjør i en kasse, og du blir fort vant til å snakke med folk og mer utadvent. Men man må heller ikke være offiser for å jobbe her. Hvis du er slager, soldat eller underoffiser, så skal det alltids være noe du kan hjelpe til med på Brushytten!

ORGANISERING

Offiserene er de som styrer korpset. De sitter i Rådet og har møter en gang i uken der de har ansvar for å sørge for at alt som skal skje, skjer. Hvis du jobber deg opp til en offiserstilling, vil noe av det første du vil få oppgaver i, være å organisere noe. Dette kan være alt fra et salgstand, til en skoleverving eller et foreldremøte. Søknader til sentre for stand, e-poster og telefoner til rektorer, og fastsettelse av datoer er arbeid som går mye igjen. Du lærer både å snakke og skrive mer formelt, og blir fort vant til å sette opp programmer og komme på nye ideer som kan brukes til verving eller promotering for korpset.

MEDIER

Når man driver et buekorps som skal bli stort er det viktig at man strekker seg forbi å gå på dører og dele ut foldere. Nå i nyere tid har sosiale medier blitt en stor del av hvordan buekorpsene promoterer seg. Og Skansens gjør ingen unntak. Redaksjonen Skansegutten har ansvar for alle sosiale medier inkludert denne nettsiden. Den er satt sammen av 5 offiserer og en gamlekar. Blant disse er det annonsører, webredaktører, facebookredaktører, skribenter til bladet og en youtuberedaktør. Disse medlemmene har gjennom sin tid i rådet og foreningen lært hvordan man bygger opp nettsider, koordinerer markedsføring, bruk av programmer som Adobe Photoshop og Premiere, og trykking av materiell. Ferdigheter som disse er ekstremt nyttig, og et av dagens medlemmer i redaksjonen, har fått seg jobb som webutvikler på grunnlag av sitt arbeid i redaksjonen. 

ØKONOMI

Noe av det viktigste en kan lære som offiser i Skansens er økonomi. Når man styrer en organisasjon som buekorps er man nødt til å ha kontroll på hvor mye man har, får og bruker av penger. Og etter opplæring fra flinke gamlekarer har Rådet fått et organisert system på hvordan man styrer økonomi i en organisasjon. Rådet lærer hvordan man setter sammen årsbudsjett og regnskap, søker penger til kommune, fond og sponsorer. Betaling og sending av faktura er også noe man vil lære om som offiser. Og selv om man sikkert lærer litt om det på skolen er det et stort forsprang å kunne litt ekstra som Skansegutt!

BLI MED NÅ!

Bli den tøffeste gutten i gaten

Bli Skansegutt!

KONTAKT 

+47 480 42 229

FØLG OSS

  • Facebook - Hvit Circle
  • YouTube - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

© 2020 Skansens Bataljon & Skanseguttenes Forening

Design og drift: Cochise Holland