LOVER

Lovene er revidert 1961, 1984, 13. februar 1992, 4. Desember 2018 og siste gang 13. April 2019

1. Hovedavdeling

§ 1

Korpsets navn er Skansens Bataljon, og dets formål er å samle gutter i godt kameratskap, samt å oppdra dem til veldisiplinerte gutter, som likeledes blir øvet i eksersis og idrett. 

§ 2

Korpsets farger er rødt og grønt, og dets merke er det norske riksvåpen. 

2. Hovedavdeling

Betingelser for å bli opptatt i Skansens Bataljon

§ 1

Den som ønsker å bli medlem av Skansens Bataljon, må henvende seg til en av offiserene, som med sjefens samtykke avgjør om vedkommende kan opptas. 

§ 2

En soldat må i regelen være fylt 9 år for å bli opp-tatt. Ingen kan bli offiser som ikke tidligere har deltatt i korpsets øvelser, uten at hele rådet stemmer for.

3. Hovedavdeling

Effektenes behandling

§ 1

Hver soldat og troppsjef er ansvarlig for de effektene han har fått.

§ 2

Er en soldat borte mer enn to uker, skal løytnantene kontakte vedkommende soldat, og eventuelt ta vare på effektene.

4. Hovedavdeling

Korpsets øvelser og samlingstid

§ 1

Korpset ekserserer minst en gang i uken i tiden mars, april, mai. Forøvrig kan korpset sammen-kalles når Rådet bestemmer det.

§ 3

En dag skal anvendes til oppvisning.

§ 2

Minst en søndag anvendes til utmarsj. 

KONTAKT OSS

+47 486 08 052

FØLG OSS

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

© 2020 Skansens Bataljon & Skanseguttenes Forening

Design og drift: Cochise Holland