• Facebook
  • YouTube
  • Instagram

© 2019 Skansens Bataljon & Skanseguttenes Forening, 
Skansen Brannstasjon, Øvre Blekevei 1, 5018 Bergen.

Design og drift: Cochise Holland

SKANSENS BATALJON

Som du kanskje vet har buekorps lange tradisjoner i Bergen. Skansens Bataljon er et av disse tradisjonsrike buekorpsene. Skansens Bataljon ble stiftet 22. mai 1860 og har i mange år vært et av byens største og stiligste buekorps. Gjennomsnittlig medlemstall har vært i overkant av 50, men det er plass til mange flere. En buekorpssesong strekker seg kun fra mars til juni, noe som gjør at buekorps er lett å kombinere med andre fritidsaktiviteter, en kombinasjon mange av våre medlemmer fint mestrer.

 

Buekorpsets aktiviteter foregår fast hver lørdag ettermiddag, men i deler av sesongen har vi slager- og eksersistrening en vanlig hverdag i tillegg. På korpsets aktivitetsdager marsjeres det i Skansestrøket, og øver på oppvisningen vi holder på oppvisningsdagen vår i mai.

Vi har jevnlig utenlandsturer på programmet, turer som alltid er stor suksess, i tillegg til en årlig landtur som avslutning på hver sesong.

Under kan du se nærmere på hva de forskjellige medlemmene av buekorpset holder på med og se på aktivitetene vi arrangerer gjennom sesongene våre

SOLDATER

Soldater er kjernen i et buekorps. Det er som soldat de fleste unge gutter starter buekorpskarrieren sin. Når man begynner som soldat får man en soldatjakke og en armbrøst som blir kalt for bue. Som soldat går man i en pelotong som er en gruppe med soldater, det er fire av disse;

1. og 2. Pelotong som utgjør Første Kompani,

og 3. og 4. Pelotong som utgjør Andre Kompani.

Mange soldater går som soldat til de blir gamle nok til å bli slagere eller underoffiserer som er en variant av soldat med mer ansvar i pelotongene, det er en stilling man må bli valgt til.

De fleste soldater er mellom 5 og 14 år gamle

SLAGERE

Slagergjengen er alle buekorps sine bråkmakere. Dette  er guttene som gir fra seg den kjente buekorpslyden som Bergen er kjent for. Dette er de litt eldre guttene som har lært seg å slå på skarptromme.

I slagergjengen er det tøft men veldig vennskapelig guttemiljø, og Skansens slagere er kjent for å være noe av den mer rebelske typen men også for å ha et veldig godt samhold.

Tiden som slager er den de fleste gamle buekorpsgutter ser tilbake på som den gøyeste. Skansens slagergjeng er den eneste i byn' med skikkelige sølvtrommer og lyden de gir fra seg er noe helt spesielt. 

Nesten alle som blir slagere holder seg i slagergjengen til tiden deres er ferdig i korpset men noen velger å bli Tamburmajor som er offiseren som leder slagergjengen, eller bytter til en annen offisersstilling i rådet

De fleste i slagergjengen er mellom 15 og 20 år gammel

OFFISERER

Rådet er korpsets ledere. Det består av 12 - 14 offiserer som blir valgt hver sesong. Alle offiserene ved unntak av Tamburmajoren har en sabel som deres primære effekt. Disse offiserene har forskjellige stillinger og kan gjenkjennes på stripene de har rundt ermet;

Sjefen som har 3 gullstriper er lederen av hele korpset og går fremst med Adjutanten som er hans hjelper. Han har 1 gullstripe og en dusk på venstre skulder.

Løytnantene er lederene av pelotongene og har enten 2 gullstriper som markerer kompanisjefer eller 1 gullstripe som markerer vanlig løytnant.

Fanegarden går bak sjefen og veksler på å bære fanen til korpset, den består av Fanebæreren med 3 sølvstriper, og fire til seks faneoffiserer som har 2 eller 1 sølvstripe.

Tamburmajoren er slagergjengens leder og bærer ikke sabel men går i stedet med en paradetromme, han har 1 sølvstripe og en halv sølvstripe som går oppover fra midten av den første sølvstripen.

Disse offiserene holder korpset gående. De rekrutterer, kommanderer og arrangerer. Alt buekorpset gjør både i og utenom sesongen er det rådet som ordner. Om et medlem eller et medlems foresatte trenger hjelp eller lurer på noe, er offiserene alltid tilgjengelig for å sørge for at de får en god opplevelse hos Skansens Bataljon

Stiftet 22.Mai 1860

Verdens stiligste buekorps!